بلیط مشهد به تهران برای ۶ اردیبهشت

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 96/2/6 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 05:45 به مبلغ 120000 تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت 17:55 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی وشش هزار تومان) ، در ساعت 18:15 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) ، در ساعت 23:00 به مبلغ 136000 تومان (یکصد و سی شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 06:30 به مبلغ 126000 تومان (یکصد و بیست و شش  هزار تومان) ، در ساعت 13:15

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 96/2/4 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 05:45 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 07:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، در ساعت 06:15 به مبلغ 120000 تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت 06:45 به مبلغ 120000 تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت 08:30 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، در ساعت 16:15 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و

بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 96/2/4 (ویژه مبعث) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت 06:00 به مبلغ 120000 تئمان (یکصد و بیست هزار تومان) و در ساعت 08:00 به مبلغ 130000تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 05:45 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 07:30 به مبلغ 130000 تومان (یکصد و سی هزار تومان) و در ساعت 08:30 به مبلغ 130000 تئمان (یکصد و سی هزار تومان)

توسط |۲۹ فروردین ۱۳۹۶|دسته بندی: بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |دیدگاه‌ها برای بلیط مشهد به تهران برای ۴ اردیبهشت ۹۶ بسته هستند