بلیط مشهد به همدان برای ۲۷ تیر

نرخ بلیط مشهد به همدان برای تاریخ 96/4/27 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در  ساعت 08:20 به مبلغ 200000 تومان (دویست هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به همدان برای ۲۰ تیر

قیمت بلیط مشهد به همدان برای تاریخ 96/4/20 به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت 08:30 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به همدان برای ۹ خرداد ۹۶

قیمت بلیط مشهد به همدان برای تاریخ 96/3/9 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز