بلیط مشهد به کرمانشاه برای ۳ خرداد

نرخ پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ 96/3/3 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 07:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت 12:15 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 214000 تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز