بلیط کرمانشاه به شیراز برای ۳۰ فروردین ۹۶

قیمت بلیط کرمانشاه به شیراز برای تاریخ 96/1/30 با هواپیمایی آسمان به صورت چارتری در ساعت 17:30 به مبلغ 260000 تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز