بلیط آسنسیون پاراگوئه

شهر آسنسیون پایتخت کشور پاراگوئه می باشد که مبلغ بلیط هوایی این شهر را می توانید از ما بپرسید. نام فرودگاه شهر آسنسیون Silvio Pettirossi International Airport که کد اختصاری آن ASU هست.