قیمت بلیط کیش به تهران ۳۰ فروردین ۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران در تاریخ 96/1/30 به صورت : چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 12:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 111000تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت های 14:10 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و 15:30 به مبلغ 136000تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیماییی تابان در ساعت 15:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر