بلیط تهران به اصفهان برای ۱ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به اصفهان برای تاریخ 96/2/1 (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 18:45 به مبلغ 96000 تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 14:30 به مبلغ 80000 تومان (هشتاد هزار تومان) و در ساعت 14:30 به مبلغ 95000 تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:00 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 11:45 به مبلغ 145000 تومان (یکصد