بلیط تهران به چابهار برای ۲۸ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ 96/2/28 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 06:00 به مبلغ 145000 تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 453000 تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:30 به مبلغ 163000 تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 559000 تومان (پانصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز