بلیط مشهد به خرم آباد برای ۲۹ فروردین ۹۶

نرخ پرواز مشهد به خرم آباد برای تاریخ 96/1/29 با هواپیمایی تابان به صورت چارتری در ساعت 06:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 260000 تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز