بلیط تهران به ایلام برای ۱۵ خرداد

قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ 96/3/15  به صورت سیستمی با هوپیمایی ماهان در ساعت 13:15 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:00 به مبلغ 148000 تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) و در ساعت 13:10 به مبلغ 154000 تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز