بلیط پرواز اهواز به تهران

پرواز اهواز به تهران برای تاریخ 95/10/14 روز سه شنبه ساعت 21:45 شب با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 107,800 هزار تومان می باشد. پرواز اهواز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن