بلیط تهران به نجف برای ۲۱ فروردین

قیمت بلیط پرواز تهران به نجف برای تاریخ 96/1/21 ( به مناسبت ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 09:30 به مبلغ 351000تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت13:00 به مبلغ 361000 تئومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 09:00 به مبلغ 391000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، 14:30 به مبلغ 391000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت

بلیط تهران به نجف ۲۰ فروردین ۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ 96/1/20 (ولادت امام علی) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت 17:00 به مبلغ 341000 تومان (سیصد و چهل و یک هزار تومتن) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایر برای ساعت 20:00 به مبلغ 381000 تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط پرواز تهران به رامسر در ۲۶ فروردین ۹۶

قیمت بلیط تهران به رامسر برای تاریخ 96/1/26 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 13:50 به مبلغ 148000تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز