بلیط کیش به تهران برای ۲۷ دی

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ 96/10/27 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 15:30 به مبلغ 91000 تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 13:00 به مبلغ 96000 تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت 11:45 به مبلغ 99000 تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 13:45 به مبلغ 101000 تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 08:00 به مبلغ 101000 تومان (یکصد و