بلیط کیش به بندرعباس برای ۱ آبان

نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای ترایخ 96/8/1 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:00 به مبلغ های 107000 تومان (یکصد و هفت هزار تومان) و 201000 تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز کیش به بندرعباس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 14:00 به مبلغ 92000 تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز