بلیط گامبیا

گامبیا که یکی از شهر کشور های زیبا و توریستی آفریقایی است دارای پایتختی به نام بانجل است که این شهر فرودگاهی بین المللی به همین نام یعنی Banjul International Airport و کد یاتا BJL دارد.