بلیط تهران به تفلیس برای ۲۸ فروردین ۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۴۴۰۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز