بلیط مشهد به نجف ۲۱ فروردین ۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های ۰۶:۰۰ بخ مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) ، ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ هم به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار  تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز