بلیط تهران به نجف برای ۲۱ فروردین

قیمت بلیط پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱/۲۱ ( به مناسبت ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۳۵۱۰۰۰تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت۱۳:۰۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تئومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت