بلیط تهران به باتومی برای ۹ مرداد

نرخ پرواز تهران به باتومی برای تاریخ 97/5/9 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 15:15 به مبلغ 1511000 تومان (یک میلیون و پانصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز