پرواز پراگ

شهر پراگ پایتخت کشور چک است که می توانید قیمت بلیط هوایی آن را از ما دریافت نمایید. نام فرودگاه بین المللی شهر پراگ Václav Havel Airport Prague است و کد آن PRG.