شاید شما هم چند بار تلاش کرده باشید تا اسم سخت این شهر سنگی را تلفظ کنید! باور کنید که نوشتن اسم این شهر هم مانند تلفظش سخت است؛ اما این شهر سنگی آنقدر جذاب است که سختی خواندن و نوشتنش را فراموش خواهید کرد. اوپلیستیخه، شهری است که در دل سنگ و خاک ساخته شده است و ظاهرش ما را به یاد غار می اندازد. جالب است بدانید که تمام اجزای یک شهر واقعی مانند داروخانه، نانوایی، آمفی تئاتر، مغازه، زندان و… در این شهر سنگی پیدا شده است. قدمت اوپلیستسیخه به ۲۵۰۰ سال قبل برمی‌گردد. اوپلیستسیخه به معنای قلعه ای برای فرمانروایان و خدایان است و دیدن آن به علاقه‌مندان تاریخ باستانی توصیه می شود.